Ord. 18.1 modificació de l’ordenança fiscal núm. 18


Source URL: https://ajfornalutx.net/arxius-i-documents/ordenances-municipals/ord-181-modificacio-de-lordenanca-fiscal-num-18