Ord. 25 Taxa utilització Sala Magna per a cerimònies de matrimoni civil


Source URL: https://ajfornalutx.net/arxius-i-documents/ordenances-municipals/ord-25-taxa-utilitzacio-sala-magna-cerimonies-de-matrimoni