Ord. 02 Modificació impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana


Source URL: https://ajfornalutx.net/arxius-i-documents/ordenances-municipals/ord-02-modificacio-impost-sobre-lincrement-del-valor-dels