Ord. 02 Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana


Source URL: https://ajfornalutx.net/arxius-i-documents/ordenances-municipals/ord-02-impost-sobre-lincrement-del-valor-dels-terrenys-de