Organigrama polític

SR. FRANCISCO MARROIG ARBONA

Batle-President

Organització protocol·lària, les relacions i representacions davant qualsevol institució i organisme, direcció superior de les àrees comanades al membres de l’equip de govern, així com de tots aquells assumptes que no estiguin relacionats en les delegacions atribuïdes a aquests regidors.


SR. BARTOLOMÉ BISBAL BUSQUETS

Primer Tinent de Batle.

Regidor de Festes i Cultura. 

Membre de la Comissió Especial de Comptes. 

Membre de la Comissió Informativa Permanent de Governació, Foment, Festes, Obres i Urbanisme. 


SR. GREGORI JOSEP MAYOL DURÁN

Regidor de Medi Ambient, Agricultura, Turisme i Educació. 

Membre de la Comissió Especial de Comptes. 

Membre de la Comissió Informativa Permanent de Governació, Foment, Festes, Obres i Urbanisme. 


SRA. FRANCISCA BUSQUETS BERNAT

Regidora de Sanitat i Tercera Edat

Membre de la Comissió Especial de Comptes. 

Membre de la Comissió Informativa Permanent de Governació, Foment, Festes, Obres i Urbanisme. 


SR. PHILIP EBERHARD REYNÉS BAUMGARTNER

Regidor de Joventut i Esports.
 

Altres regidors: 

SR. ANTONIO ANDREU BUSQUETS 
 

Membre de la Comissió Especial de Comptes. 

Membre de la Comissió Informativa Permanent de Governació, Foment, Festes, Obres i Urbanisme. 
 

SRA. CATALINA MARIA MORELL MAYOL

Suplent titular comissions.
 

COMISSIONS INFORMATIVES: 

Comissió Especial de Comptes. 

Comissió Informativa Permanent de Governació, Foment, Festes, Obres i Urbanisme.


Source URL: https://ajfornalutx.net/organigrama-politic