Anunci de realització de l'actuació subministrament de taules i cadires subvencionat pel Consell de Mallorca