Anunci que s'acompanya relatiu a l'execució de les actuacions corresponents a la Linia 5. Altres equipaments culturals