Inici de dues activitats esportives

15-Març-2021

Us demanam que respongueu aquest formulari ANÒNIMAMENT per a poder adaptar el millor possible les activitats a les vostres necessitats. Si el nombre de participants ho permet, es crearan dos grups d'entrenament, els quals dispondran de TRES SESSIONS SETMANALS D'UNA HORA de duració en qualsevol de les dues activats proposades, les quals es realitzaran en el POLIESPORTIU SA RUTLANA.

Aquestes es duran a terme conforme a la NORMATIVA SANITÀRIA VIGENT, per tant us demanam que es segueixin les indicacions del monitor i es respectin les mesures sanitàries.

Moltes gràcies per participar! Junts feim poble!